Nieuws

Door covid-19 herwaardering van schoonmaak

Als het coronatijdperk één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat schoonmaken en schoonhouden essentieel zijn. Dit betekent dat in een coronavrije omgeving schoonhouden en schoonmaken de belangrijkste hygiënestap vormen, aangevuld met desinfectie door professionals alleen op plekken waar dit echt nodig is. Ook zal de gebruiker een rol krijgen.

Vlak na de uitbraak lag de nadruk bij eindgebruikers vooral op desinfectie. De basis is een goede en professionele schoonmaak. Na die reguliere schoonmaak volgt eventueel desinfectie door professionals op plaatsen waar alleen reiniging niet voldoende is en desinfectie daadwerkelijk nodig is om een hogere hygiënegraad te realiseren, zoals bijv. in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Dit zijn de plekken waar het risico van besmetting directe gevolgen kan hebben op de veiligheid.
In andere gevallen is desinfectie na reiniging vaak niet nodig.

Het nieuwe normaal

• De basis is een professionele schoonmaak.
• Na de schoonmaak volgt eventueel desinfectie, door professionals op plaatsen waar alleen reiniging niet voldoende is en wanneer desinfectie daadwerkelijk nodig is (ziekenhuizen, woonzorgcentra, laboratoria en bedrijven in de food- en veterinaire sector).
• Persoonlijke schoonmaak krijgt een rol: het zelf schoonmaken en schoonhouden van de eigen directe (werk)omgeving.
• Professioneel schoonhouden met een hogere frequentie (extra tussenbeurten van contactpunten) wordt in het nieuwe normaal gecombineerd met persoonlijke schoonmaak door gebruikers.
• Er komt een herwaardering van de schoonmaak, waarbij schoonmakers werken met de juiste duurzame middelen en systemen.

Persoonlijke schoonmaak

In de opstartfase, maar zeker ook in het post-coronatijdperk voordat er een vaccin beschikbaar is, en bij de terugkeer naar het nieuwe normaal, gaat de gebruiker ook een belangrijke rol spelen. We hebben het dan over ‘persoonlijke schoonmaak’. “Dit houdt in; het zelf kunnen schoonmaken van de eigen directe (werk)omgeving. Bijvoorbeeld op kantoor voor- en/of na gebruik zelf de contactoppervlakken van de werkplek reinigen, in een fitnessruimte de apparatuur voor- en/of na gebruik schoonmaken en voor en/of na een toiletgang de contactoppervlakken reinigen. Het goede is, dat we daarin al min of meer opgevoed worden de laatste tijd. Bij de supermarkt moeten consumenten bijvoorbeeld al hun eigen winkelkar schoonmaken voor gebruik. En op scholen reinigen de leraar en de leerlingen de eigen tafeltjes voor de les begint.”

Schoonmaak geen sluitpost meer

De ontwikkelingen rondom het coronavirus, en de focus op (persoonlijke) hygiëne zorgen er voor dat er een herwaardering van de schoonmaak komt. “Schoonmaak is geen sluitpost meer, schoonmaak is een noodzakelijk aspect in de bedrijfsvoering. Hierdoor ontstaat er ook een ander kader: van een focus op kwantiteit komt er in de schoonmaak een focus op kwaliteit. Bovendien transformeert schoonmaken in schoonhouden en krijgen de schoonmakers een volwaardiger aanzien. De schoonmaakbranche en de schoonmakers krijgen de waardering waar ze al jaren recht op hebben.