Nog steeds bestaan er in de schoonmaakbranche structurele misstanden als het om eerlijke en veilige werkomstandigheden gaat. Zo is gebleken uit het jaarverslag van Inspectie SZW dat recentelijk gepubliceerd is.

Schoonmaakwerk wordt aanbesteed tegen te slechte condities en er liggen risico’s op het vlak van onderbetaling, illegale werknemers, fictieve dienstverbanden enz.

De Inspectie SZW heeft zich als doel gesteld om de bewustwording van misstanden binnen de bedrijfsvoering onder de aandacht te brengen en om hiertegen maatregelen te nemen. Indien bedrijven regels overtreden, wordt direct actie ondernomen.

De Inspectie SZW ontving in 2018 veel meldingen over oneerlijk werken en slechte arbeidsomstandigheden. Met gerichte acties van het Interventieteam Schoonmaak, bestaande uit onder meer de Belastingdienst, UWV en IND, is actie ondernomen.

Particuliere glasbewassing in 2019 aan de beurt

De Inspectie SZW heeft in 2018 onderzoek uitgevoerd naar de problematiek in de (particuliere) glazenwassersbranche. Hieruit blijkt dat er sprake is van diverse misstanden, zoals zwart werk en uitkeringsfraude, verzwegen omzet, intimidatie en uitbuiting. Gesteld kan worden dat er, tot op heden, nog geen concrete oplossingen naar voren zijn gekomen om de malafide praktijken aan te pakken. De eindresultaten zijn eind december 2018 besproken met diverse (handhavings)partners en daar zijn vervolgafspraken uit voortgevloeid. In 2019 wordt de wijze van integrale aanpak verder vormgegeven. De particuliere glasbewassing ligt onder de loep.

Het volledige bericht is alleen voor onze klanten te lezen.

U kunt hiervoor in loggen via het klantenportaal.

Call Now Button